Hakusanat voidaan erotella 'AND' ja/tai 'OR' ehdoilla haun tarkentamiseksi.

Esimerkiksi, 'Nokia AND matkapuhelin' tuottaa tuloksen joka sisältää molemmat sanat. Mutta, 'matkapuhelin OR saapas' lauseella saadaan tulos joka sisältää molemmat tai vain toisen sanan.

Täsmällisiä lauseita voidaan hakea sulkemalla lause lainausmerkkeihin (").

Esimerkiksi, "matkapuhelimen akku" tuottaa tuloksen joka sisältää koko määritellyn hakulauseen.

Sulkeita voidaan käyttää monimutkaisiin hakuihin.

Esimerkiksi, 'Nokia AND (matkapuhelin OR saapas OR "matkapuhelin laturi").