Tietosuoja­käytännöt

Päivitetty: 20.10.2021

Yleistä

Olemme Kiertokanki.com verkkokauppana ja sen omistavana LH-Osa Oy yrityksenä sitoutuneet suojaamaan asiakkaittemme yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämän lisäksi voit käyttäjänä rajata tietojesi käyttöä myös omassa tilissäsi sekä tietosuoja-asetuksissasi.

Tällä tietosuojalausekkeessa informoimme asiakkaitamme, miten heidän henkilötietoja käsitellään. Käyttääkseen Kiertokanki.comin verkkokauppaa ja sen palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Näitä tietoja käytämme:

 • Turvallisen sekä helppokäyttöisen palvelun tuottamiseen
 • Paremman asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

LH-Osa Oy
Teräskatu 3,
74130 Iisalmi

Y-tunnus: 3342651-8

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voitte kysyä lisää sähköpostilla: verkkokauppa [ät] lh-osa.fi

Millaisia tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi tai sähköpostiosoite
   • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
  • Sijaintitietoja asiakkaan suostumuksella, esimerkiksi toimitusajan arviointiin
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Ostaessasi Internetin kautta Kiertokanki.comista, tunniste-, yhteys- ja mahdollisten maksutietojen antaminen on pakollista.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Kiertokanki.comin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Kiertokanki.comin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Kiertokanki.comin asiakastiedot säilytetään Suomessa. Erikseen hyväksymällä, esim. tilaessasi uutiskirjeen tai sallimalla Klaviyon evästeet, henkilötietojasi voidaan tallentaa myös Klaviyon palvelimelle Yhdysvaltoihin. Lue lisää kohdasta: Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon keskittämisellä, niiden minimoinnilla sekä tietojen salaamisella eli ns. enkryptauksella. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Kiertokanki.comin asiakastiedot säilytetään Suomessa. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaista Klaviyo palveluntarjoajaa, jolloin erikseen hyväksyessäsi esim. uutiskirjeen tai sallimalla Klaviyon evästeet, henkilötietojasi voi siirtyä Euroopan unionin ulkopuolelle. Lue lisää kohdasta: Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Kiertokanki.comin / LH-Osa Oy:n omilla työntekijöillä sekä järjestelmien ylläpitäjillä. Henkilökunta on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppaneiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

3. osapuolen palvelu - Klaviyo - käsittelee asiakastietoja asiakkaan tilaessa syötteitä tai salliessa palvelun evästeitä. Lue lisää kohdasta: Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Kiertokanki.comin järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Kiertokanki.comin järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

"Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?" kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Kiertokanki.com on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Esimerkiksi tilillinen asiakas voi itse päättää hänelle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä omasta tilistään. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa. Lisäksi tietosuoja-asetuksista voidaan hallita esim. mitä evästeitä saa tallentaa käyttäjän laitteelle.

Jos asiakkaalla ei ole luotua tiliä tai hän ei halua käyttää omaa tiliä, voi asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja kertoa pyyntönsä.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Kiertokanki.comia poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huomioi! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida valitettavasti poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Käyttämämme 3. osapuolen palvelu - Klaviyo - on yhdysvaltalainen sähköpostimarkkinointi ja -automaatio-ohjelma jolla toimitamme esimerkiksi uutiskirjeemme. Klaviyoon tallennetut tiedot ovat palvelussa vain yrityksemme käytössä, niitä käsitellään asiakastietoina ja sopimuksissa palveluntarjoajan kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Voit tutustua tarkemmin miten Klaviyo käsittelee tietojasi täältä.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Kiertokanki.comin oma lasku
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Kiertokanki.com huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin. Tutustu yksityisyystoimintoihin oma tili-sivulla.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Kiertokanki.com käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15 min - 24 kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s - 24kk.
Hyödynnämme mm. Googlen, Facebookin ja Klaviyon palveluita sivustollamme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Voit hallita ja nähdä evästeiden käytöstä tarkempaa tietoa tietosuoja-asetuksistasi.

Tietosuoja-asetuksien ja oman tilin asetusten lisäksi, analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: verkkokauppa [ät] lh-osa.fi

Yhteystiedot

Kiertokanki.com
020 743 9943*
Teräskatu 3,
74130 Iisalmi
LH-Osa Oy www.lh-osa.fi
LH-Osa Oy on työkoneiden sekä niihin liittyvien varaosien ja tarvikkeiden asiantuntija. Toimimme Iisalmessa, Kuopiossa ja Joensuussa.

*) 020-alkuisten numeroiden hinnat: 11,17 snt/min + mpm
LH-Osa Oy
© 2024 Kiertokanki.com / LH-Osa Oy. Powered by Zen Cart. Webdesign: internetsuunnittelu.com